Adverteren

Het is voor Evilgamerz van belang om onze bezoekers zo min mogelijk lastig te vallen met advertenties. Om onze (on)kosten en investeringen van ons platform echter te dekken, is het mogelijk om op Evilgamerz te adverteren. Bij serieuze interesse zullen wij eventueel statistieken bekend maken en zullen wij de mogelijkheden uitgeven die op dat moment van toepassing zijn en intern zijn vastgesteld. Voor specifieke voorkeuren kan gemaild worden naar adverteren@evilgamerz.com. Voor meer info omtrent het contacteren van ons verwijzen wij u naar onze contactpagina.

Enkele mogelijkheden

  • Adverteren in het nieuwsoverzicht.
  • Adverteren op de frontpage.
  • Adverteren in de artikelensectie.
  • Background-advertising
  • Banners
  • Sponsoring
  • Promotie middels het opzetten van prijsvragen.

Eigen voorkeuren?

Wij zullen u dan tevens voorzien van een document met alle advertentie-plekken die wij aan kunnen bieden en die beschikbaar zijn op dat moment. Dan kan ook besproken worden voor welke adverteermogelijkheid u interesse heeft en wat de kosten daarvoor zijn (afhankelijk van de plek en periode). Ook persoonlijke voorkeuren kunnen dan bekeken worden.

 

What we are proud of:
50K+
blog-posts / 50K+ blog-replies / 3K+ unique visits/day / 250K visits/month / 240K forum-posts / 1.5K (p)reviews / 15K followers / 50 GB traffic/month


Naar boven